Vi är
Traverse
Systems

nästa generations biljettsystem

»Hur gör man världens bästa mobila biljetter?«

Vårt svar är: man ger trafikföretagen full kontroll över användarupplevelsen. Vi tror att ett effektivare biljettsystem förändrar trafikföretagens sätt att arbeta. När avståndet från idé, via fungerande prototyp, till färdig produkt räknas i dagar och veckor istället för månader och år. När det finns möjlighet att snabbt svara på önskemål från kunder och resenärer, och att utvärdera och införa förbättringar.

Vi anser också att biljetter och trafikinformation hör ihop i samma app, så att resenärerna i realtid kan få del av den information de behöver för sina resor.

Vi har skapat en plattform som löser gemensamma problem för alla trafikföretag, t.ex. försäljning, betalning, validering och visering, molnlagring av biljetter samt framtagning och distribution av appar.

Enkel och snabb utvecklings­process

Traverse Systems förändrar synen på biljetter och biljettsystem och vad man kan göra med dem.

Biljettsystemet är designat för att vara lätt att använda och underhålla. Priser och biljetter är öppna för trafikföretagen att själva ändra. Enkelt underhåll ger effektivare arbete och lägre kostnader.

Att skapa, ändra eller ta bort biljetter är enkelt och går snabbt. Utseende och logik kan trimmas i korta iterationer för att möta resenärernas behov. Tester kan genomföras på utvalda grupper, live i systemet, eller skickas ut direkt till alla användare.

Tack vare möjligheten att snabbt ta fram och testa nya biljetter blir biljettsystemet ett verktyg i affärsutvecklingen. Till och med A/B-testning genomförs snabbt och enkelt.

Nya möjligheter

Interaktiva mobila biljetter ändrar definitionen för vad en biljett är och kan bli. Här är några av våra idéer på vad som är möjligt.

Företagsbiljetter

Företag kan erbjuda sina anställda kollektivtrafikresor i tjänsten utan att behöva dela ut kort. De anställda väljer att betala resorna med företagskontot och företaget får alla resor samlade på en faktura i slutet av månaden.

Familjebiljetter

Eftersom biljetter går att dela och resenärer kan grupperas i exempelvis familjer går det utmärkt att ta fram nya prismodeller där man kan ge mängdrabatter och premiera de som reser mycket även på familjenivå.

Evenemangsbiljetter

Interaktiva biljetter för exempelvis gatufestivaler där evenemangsschemat integreras med restider till evenemanget och utseendet styleas för att passa evenemangstemat.

Testa sortimentsändringar

Vad tycker resenärerna om de föreslagna nya zonerna? Vad väljer de för produkter när sortimentet förändras? Med Traverse plattform är det lätt att testa på utvalda grupper resenärer innan besluten tas.

Alltid med tillgänglig information

Traverse biljettsystem är alltid uppdaterat och uppgifter om försäljning och resande presenteras i klartext i realtid. Oavsett om behovet rör ekonomi, kundservice eller biljettanvändning finns informationsunderlaget tillgängligt.

Sälj i nya kanaler

Med Traverse Systems plattform är varje dator en potentiell försäljningsautomat.

Hotell, restauranter, turistkontor et.c. kan sälja biljetter som sedan skickas till resenärernas mobiltelefon. Resenären kan sedan använda biljetten direkt utan att ladda ned någon app. Om appen ändå laddas ned kan biljetten självklart enkelt överföras till denna för att få tillgång till ytterligare funktioner.

Vid event kan biljetter massdistribueras via epost eller SMS till mottagarna som används på samma sätt som i fallet ovan.

Glöm underhåll, driftsproblem och dyr hårdvara

Traverse Systems biljettsystem är en molntjänst där drift och övervakning ingår. Systemet är skalbart och kan lätt anpassas efter förändringar i behov. All teknik, från mjukvara och servrar till mobiltelefoner och biljettläsare ombord, är standardutrustning. Ingen inlåsning i specifika format. Mindre och enklare teknik ger billigare drift och underhåll.

Köp

Med fokus på resan

Resenären kan i lugn och ro köpa sin biljett i mobiltelefonen, där det självklart även går att kontrollera giltigheten på sitt period-/klippkort. På så sätt undviks köande till automater och stress vid ombordstigning.

Information om när bussen går, vilka byten som eventuellt behöver göras och när resenären kommer fram kan integreras i appen. Appen visar tydligt om användarens biljetter och kort räcker för en sökt resa, och det går både att köpa nya och utöka befintliga biljetter med ett enkelt klick om detta behövs.

Traverse Systems lösning gör det enklare att resa med, och betala för, kollektivtrafik och sänker ingångströskeln för sällanresenären.

Total tillgänglighet

I och med att det alltid går att köpa biljetter i appen slipper resenärerna omvägar via biljettombud. Att betala blir en naturlig del av resan istället för ett hinder.

Tillgängligt 24/7

Med Traverse Systems finns alla sorters biljetter tillgängliga – dygnet runt, överallt. Det går alltid att köpa den biljett som behövs för att genomföra en tänkt resa.

Gemensamt

Biljetterna kan också delas inom familjen om reglerna tillåter det. På så sätt slipper man kort som skall överlämnas eller blir kvarglömda i fel jacka.

Konsekvent

Systemets funktioner är tillgängliga och fungerar på samma sätt i mobiler, webbläsare och automater. Alla med en smartphone kan använda biljettsystemet.

Tryggt och överskådligt

En resenär kan direkt i appen se sina köp och resor över tid och kan kontrollera saldon och kvitton. Familjens biljetter kan betalas och skötas gemensamt vilket skapar överblick över de totala resandekostnaderna.

Skulle frågor trots allt uppstå har även er kundtjänst tillgång till alla köp i realtid för att snabbt kunna räta ut frågetecknen.

Traverse Systems systemupplägg

Traverse gör tekniken lätthanterlig

Traverse Systems levererar ett komplett mobilt biljettsystem. Vi löser grundbehoven av biljettdatabas, integrering med olika betalningsleverantörer och reseplanerare, statistik och faktureringsunderlag. Det enda som implementeras specifikt för varje trafikoperatör är biljettlogiken och appens utformning och innehåll.

Plattformen innehåller färdiga komponenter för att implementera appar och de vanligast förekommande biljettyperna.

Gränssnittet mellan trafikoperatörens logik och plattformen är mycket enkelt och tillåter självklart utveckling av operatörsspecifik logik.

All operatörsspecifik logik skrivs i JavaScript som kan köras både på server och i smartphones, webbläsare och viseringsmaskiner. Så fort en ändring är gjord är den tillgänglig på alla ställen samtidigt. Eftersom även appen skrivs i JavaScript med HTML5-teknik finns den tillgänglig på alla mobila plattformar samtidigt.

Systemet använder öppna standarder och är modulärt uppbyggt. Detta gör det framtidssäkert och lätt att anpassa efter nya behov som kan uppstå. Det är även lätt att integrera med befintliga och kommande system. Om biljetter skall viseras ombord används standardiserad industrihårdvara.

Inget värde som kan kopieras lagras på mobiltelefonen. Visering av biljetter sker on-line mot biljettservern. Detta gör systemet säkert mot eventuellt fusk. Mekanismer för att klara tillfälliga avbrott i internetanslutningen finns, så att ingen resenär skall drabbas av störningar i mobilnätet.

Vi som jobbar på Traverse

Vi på Traverse har många års erfarenhet inom kollektivtrafik och biljettsortiment, molntjänster och apputveckling. Vi har utgått från vad vi har saknat på marknaden och vad vi själva skulle vilja använda.

Vill du veta mer? Är du intresserad av en demo av systemet? Sugen på samarbeten? Hör gärna av dig till oss. Vi kan prata hur länge som helst om biljettsortiment, molnteknik och appar!

Daniel Hellmark

VD. Försäljning och produktplanering

Daniel har lång erfarenhet av biljetter, prissättning i kollektivtrafik och avancerad optimering i IT-system. Tidigare har Daniel arbetat som konsult med inriktning på affärsutveckling och han har lång erfarenhet av att driva företag.

daniel@traverse.se
+46 70 778 0886

Erik Carlsson

System- och backendutveckling

Erik har lång och gedigen erfarenhet av programmering hos Google i Zürich, bland annat som utvecklare av deras reseplanerare, Google Transit, som nu används globalt.

erik@traverse.se

Torsten Freyhall

App- och frontendutveckling

Torsten är utbildad inom interaktionsdesign med fokus på touchgränssnitt, och har lång erfarenhet inom utveckling av produkter för kollektivtrafiken, bland annat reseplaneringsappar.

torsten@traverse.se

Besöksadress

Järntorget 3
413 04 Göteborg

Telefon

+46 70 778 0886

Licenser